Pepita i Cosme són una parella modesta amb uns quants anys de matrimoni viscuts. Cosme és criador d'ocells i "el manetes" de la casa. Vaja, el que ho arregla tot!. El matrimoni té una tia, Micaela, que és monja i ve a visitar-los sempre que està de vacances. Esdeveniment que és celebrat amb gran alegria.

La família té com veïns a altre matrimoni format per Luisa i Enrique que es desviuen pel luxe  i la bona vida. Com el matrimoni de Pepita i Cosme no passa per un bon moment Cosme i Enrique dissenyen un pla perfecte per a salvar-lo. Ho porten a terme, però sense ser conscients que Sor Micaela supervisa tots els passos que Cosme i Enrique donen. L'embolic que es munta és tal que arriba a superar a Sor Micaela, que atabalada per la situació demana ajuda a D. Atanasio -el cura, que es veu en l'ineludible deure de posar pau i ordre en les desavinences familiars.

 

 

Additional Info